Elleboog / pols

Elleboog- / Polsklachten

 

 

Elleboog en Pols

De elleboog is een soort scharniergewricht dat voor beweging tussen de bovenarm en de twee botten van de onderarm zorgt. Naast de strek-buig beweging kan dit gewricht in de onderarm draaien. In het gewricht zitten kraakbeen, banden en gewrichtskapsel en er hechten rondom het gewricht veel spieren/pezen aan.   

Het pols gewricht is een twee-assig gewricht, wat bestaat uit de twee botten van de onderarm en de handwortelbeentjes. Naast de strek-buigbeweging kan de pols draaien en zijwaarts bewegen. In het gewricht zitten 8 handwortelbeentjes verdeeld in twee rijen.

A-specifieke ellenboog- polsklachten

A-specifieke klachten zijn elleboog/pols klachten waarbij er geen afwijkingen gevonden worden als men een röntgen foto, MRI of echo maakt. Dit wil niet zeggen dat er geen klachten zijn, maar dat de oorzaak niet direct zichtbaar is. Dit soort klachten komen juist veel voor en kunnen door verschillende oorzaken ontstaan, waaronder spierspanningen, triggerpoints, houding, overbelasting, disfunctie van het gewricht of door letsel aan een ander gewricht (in dit geval vaak de schouder of vingers).

Fysiotherapie is gericht op het adviseren in belasting, belastbaarheid en houding, optimaliseren van de beweeglijkheid van het hele gewricht en/of andere gewrichten, verminderen van spierspanningen, optimaliseren van kracht en stabiliteit.

Therapieën: Fysiotherapie, dry needling/triggerpoints, oefentherapie en medical taping.

Tenniselleboog / Epicondylitis Lateralis

Een tenniselleboog is een veelvoorkomende klacht, waarbij er pijn is aan de buitenzijde van de elleboog. De pijn wordt veroorzaakt door een irritatie of ontsteking van de aanhechting van de pezen. De aanhechtingen zitten aan de buitenzijde van de elleboog vast.

Oorzaak:
Een tenniselleboog wordt veroorzaakt door de overbelasting van de strekspieren/pezen aan de buitenzijde van de elleboog door handelingen waarbij een combinatie plaatsvindt van knijpkracht van de hand en een draaibeweging van de arm. Met name als deze handeling heel frequent herhaald wordt. Ook een disfunctie van het gewricht, spierzwakte, houding en verkeerd belasten van andere gewrichten kunnen een factor zijn bij het ontwikkelen van een tenniselleboog.

Symptomen:

Er wordt pijn ervaren aan de buitenzijde van de elleboog, die soms uitstraalt naar de onderarm of bovenarm. Het begint vaak met stijfheid en naarmate de overbelasting aanhoudt wordt de pijn erger. Uiteindelijk kan er rekpijn en krachtsverlies optreden.

Bewegingen zoals het optillen van een pan of stoel, omdraaien van een sleutel in het slot of het handen schudden kunnen als pijnlijk ervaren worden.

Fysiotherapie is gericht op het aanpassen van de belasting en belastbaarheid, verminderen van spierspanning, aanleren van oefeningen, verbeteren van rekbaarheid, optimaliseren van de beweeglijkheid en kracht.

Therapieën: Fysiotherapie, dry needling, oefentherapie en medical taping.

Golfelleboog / Epicondylitis Medialis

Een golfelleboog is eigenlijk hetzelfde als de tenniselleboog, maar vindt dan plaats aan de  binnenzijde van de elleboog. De pijn wordt veroorzaakt door een irritatie of ontsteking van de aanhechting van de pezen. De aanhechtingen zitten aan de binnenzijde van de elleboog vast.

Oorzaak:

Een golfelleboog wordt veroorzaakt door de overbelasting van de buigspieren/pezen aan de binnenzijde van de elleboog. De spieren/pezen die ervoor zorgen dat de pols naar beneden bewogen kan worden raakt overbelast. Dit gebeurt door zware- en veel herhalende bewegingen. Ook een disfunctie van het gewricht, spierzwakte, houding en verkeerd belasten van andere gewrichten kunnen een factor zijn bij het ontwikkelen van een golfelleboog.

Symptomen:

Er wordt pijn ervaren aan de binnenzijde van de elleboog, die soms uitstraalt naar de onderarm. Het begint vaak met stijfheid en naarmate de overbelasting aanhoudt wordt het pijnlijker. Uiteindelijk kan er rekpijn en krachtsverlies optreden.

Bewegingen zoals het knijpen in een balletje, buigen van de pols tegen weerstand, handen schudden en het openen van een pot kunnen als pijnlijk ervaren worden.

Fysiotherapie is gericht op het aanpassen van de belasting en belastbaarheid, verminderen van spierspanning, aanleren van oefeningen, verbeteren van rekbaarheid, optimaliseren van de beweeglijkheid en kracht.

Therapieën: Fysiotherapie, dry needling, oefentherapie en medical taping.

Zenuwaandoeningen Elleboog

Cubitale tunnel syndroom en nervus ulnaris compressie zijn beiden aandoeningen waarbij de zenuw nervus ulnaris is aangedaan. De zenuw loopt aan de binnenzijde van de elleboog door een groeve heen. Deze kan in dit gebied druk of irritatie krijgen die kan leiden tot problemen in de onderarm en pols.

Bij het cubitale tunnel syndroom ontstaat er druk van de zenuw bij de groeve waar deze doorheen loopt aan de binnenzijde van de arm.

Bij een nervus ulnaris compressie ontstaat er ergens compressie op de zenuw. Dit kan komen door een directe val, overbelasting van spieren of onregelmatigheden in het bot.   

In beide gevallen kan er pijn ontstaan, kunnen tintelingen naar de onderarm/hand/ringvinger/pink gevoeld worden, en kan er een gevoelsstoornis en/of krachtsverlies ervaren worden.

Fysiotherapie is gericht op het adviseren in belasting en belastbaarheid, aanpassen van houding, aanleren van oefentherapie, optimaliseren van beweeglijkheid en kracht.

Therapiën: Fysiotherapie en oefentherapie.   

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) pols

Het carpaal tunnel syndroom is een beknelling van de zenuw nervus medianus (middenhandszenuw) ter hoogte van de pols. De zenuw loopt door een tunnel (carpale tunnel) samen met meerdere pezen die naar de vingers toe lopen. Aan de binnenzijde van de pols is de tunnel afgesloten met een dwarse band van bindweefsel. Wanneer dit bindweefsel gaat zwellen wordt de druk in de tunnel te groot en raakt de zenuw bekneld.

De zenuw is belangrijk voor de spieren in de hand en de tastzin van de hand, duim, wijsvinger, middelvinger en de helft van de ringvinger.

Oorzaken:

De oorzaak van het syndroom is een zwelling/irritatie van de dwarse band van bindweefsel aan de binnenzijde van de pols. Hoe dit kan ontstaan is niet altijd bekend. Factoren die van invloed kunnen zijn, zijn overbelasting van de pols, reuma, polsbreuk, leeftijd, hormonale klachten en diabetes.

Symptomen:

De meest voorkomende klachten van een CTS zijn: doofheid/tintelingen in de hand, pijn rondom de pols/hand, raar schokgevoel in de duim/wijsvinger/middelvinger, vermindering van kracht en een vervelend gevoel in de pols, onderarm en in sommige gevallen tot in de schouder.

CTS komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Daarnaast komt CTS het meest voor bij mensen tussen de 40 en 60 jaar oud.

Fysiotherapie is gericht op het adviseren in belasting en belastbaarheid, houding, het al dan niet dragen van een brace en het optimaliseren van kracht en coördinatie van de elleboog/pols/hand.

Therapieën: Fysiotherapie, oefentherapie en medical taping.

TFCC (Triangulare Fibrocartilage Complex) / Pink zijde pols

Het TFCC verbindt verschillende onderdelen van de pols en onderarm: de ellepijp (Ulna), het spaakbeen (Radius) en de pols. Het zijn banden en een discus (soort meniscus) aan de pinkzijde van de pols. Deze banden en discus zorgen voor demping en stabiliteit.

Oorzaak:
Oorzaken van deze klachten kunnen zijn: slijtage van de pols, overbelasting, een trauma (ruk aan de hand of krachtige draaibeweging van de pols), relatief lange ellepijp of een breuk van de pols.

Symptomen:

Men ervaart pijn aan de pinkzijde van de pols en onderarm. Deze pijn wordt erger bij bijvoorbeeld het opdrukken uit een stoel, knijpen en veel belasten van de pols. Ook ervaart men vaak drukpijn ter hoogte van het TFCC en is een zijwaartse beweging naar de pinkzijde pijnlijk. Het is mogelijk dat er een krakend of klikkend geluid ervaren wordt bij bewegen.

Fysiotherapie is gericht op het adviseren in belasting/belastbaarheid en brace, het verbeteren van de beweeglijkheid en het optimaliseren van kracht en coördinatie van de pols/hand.

Therapieën: Fysiotherapie, dry needling/triggerpoints, oefentherapie en medical taping.

Syndroom van De Quervain / Duimzijde Pols

Tussen uw onderarm en duim lopen 2 pezen welke bij de pols een knik maken aan de duimzijde. Bij het syndroom van de Quervain zijn de twee strekpezen en/of de peesschede geïrriteerd. De pezen lopen door de peesschede heen, dit is een soort kokertje met een glijlaagje die de pees beschermt tegen het schuren tegen andere structuren. Door de irritatie ontstaat er zwelling en vernauwt de peesschede en gaat de pees stroef bewegen. Het gevolg is dat de pees geïrriteerd raakt, waardoor deze gaat zwellen en bewegen zeer moeizaam wordt.

Dit syndroom kan ook beginnen bij een geïrriteerde pees die gaat zwellen. Er ontstaat dan frictie waardoor de peesschede gaat irriteren/zwellen.

Oorzaken:

Het Syndroom van de Quervain ontstaat vaak door overbelasting of een direct trauma van de duimpezen. Bij vrouwen komt het vaker voor in combinatie met zwangerschappen of hormonale klachten. Ook artrose of een polsbreuk kunnen van invloed zijn.

Symptomen:

Bij dit syndroom ervaart men vaak pijn, een branderig en soms dof gevoel aan de duimzijde van de pols, een uitstralende pijn naar duim/onderarm, krachtsverlies en zwelling en kracht zetten/tillen is vaak provocerend.

Fysiotherapie is gericht op het adviseren in belasting/belastbaarheid, houding en het al dan niet dragen van een brace, het verbeteren van de beweeglijkheid en het optimaliseren van kracht en coördinatie van de pols/hand.

Therapieën: Fysiotherapie, oefentherapie, dry needling/triggerpoints en medical taping.

Andere elleboog- en polsaandoeningen

Bij overige elleboog-/polsklachten of vragen kunt u contact opnemen met onze praktijk, wij informeren u graag.

Andere pijnklachten

De rug verdelen we in de onderrug (lumbaal), bovenrug (thoracaal) en nek (cer

Het kniegewricht vormt de verbinding tussen het onder en bovenbeen en noemen

Spieren en pezen spelen een belangrijke rol in het bewegen van het lichaam. D